Informații
Judecătoria Buzău


Pentru mai multe informaţii accesaţi Portalul instanţelor de judecată – Judecătoria Buzău.


PROGRAMUL INSTANȚEI CU PUBLICUL:

Arhiva: zilnic, 9.00-13.00, diferenţiat după cum urmează:

-În intervalul orar 09:00-11:00, părţile şi reprezentanţii lor legali vor putea consulta dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul (cu excepţia avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor)/ terţe persoane;
-În intervalul orar 11:00-12:00, avocaţii şi consilierii juridici vor putea consulta dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul;;
-În intervalul orar 12:00-13:00, experţii vor putea consulta dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul.

Registratura: zilnic, 8.30-12.30, diferenţiat după cum urmează:

-În intervalul orar 08:30-11:30 se va desfăşura programul de lucru cu justiţiabilii;
-În intervalul orar 11:30-12:00 se va desfăşura programul de lucru cu avocaţii şi consilierii juridici;
-În intervalul orar 12:00-13:00 se va desfăşura programul de lucru cu experţii.

BIROUL DE RELAŢII ŞI INFORMAŢII PUBLICE:va avea program cu publicul în zilele de luni şi joi, în intervalul 9,00- 12,00 şi în ziua de marţi în intervalul 14,00 – 16,00