Informații
Tribunalul Buzău


Pentru mai multe informaţii accesaţi Portalul instanţelor de judecată – Tribunalul Buzău.

PROGRAMUL INSTANȚEI CU PUBLICUL:

Arhiva: zilnic, 9.00-13.00, diferenţiat după cum urmează:

-09:00-11:00 consultare dosare/obtinere relaţii/formula orice alte solicitări în sfera activităţii de lucru cu publicul părţile, reprezentanţii legali/convenţionali (cu excepţia avocaţilor,consilierilor juridici, experţilor practicienilor în insolvenţă)/ terţe persoane;
-11:00-12:00 vor putea consulta dosarele/obtine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul practicienii în insolvenţă şi experţii;
-12:00-13:00 vor putea consulta dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu in sfera activităţii de lucru cu publicul avocaţii, consilierii juridici.

Programările vor fi făcute de grefierul arhivar la numerele de telefon 0238717960 / 0238717961​ sau online.

Registratura: zilnic, 8.30-12.30, diferenţiat după cum urmează:

-08:30-10:30 se va desfăşura programul cu publicul larg;
-10:30-11:30 vor avea acces pentru a depune cereri/înscrisuri practicienii în insolvenţă expertii;
-11:30-12:30 vor avea acces pentru a depune cereri/înscrisuri avocaţii ,consilierii juridici.

Biroul de informare şi relaţii cu publicul: zilnic între orele 09:30-12:30

Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile: zilnic între orele 09:30-12:30

Biroul apostilă:-marţi şi miercuri între orele 09:00-12:00
-primire documente
-eliberarea documentelor în aceeaşi zi la ora 14:00