Informaţii şi anunţuri

     Apariţia site-ului Tribunalului Buzău şi a instanţelor arondate a constituit o necesitate pentru informarea corectă şi rapidă a celor interesaţi. Acesta se completează cu paginile web ale portalului naţional, unde sunt găzduite şi instanţele Tribunalului Buzău.

     DOSARUL ELECTRONIC, CITAȚII ȘI COMUNICĂRI: Pentru acces la dosarul în format electronic și/sau citații și comunicări este necesar să comunicați instanței adresa de email și numărul de telefon mobil. CEREREA DE ACCES se poate descărca de pe pagina de informații a fiecărei instanțe.

     ȘEDINȚE ONLINE: Informații în timp real cu privire la desfășurarea ședințelor de judecată.

     PROGRAMARE ONLINE ARHIVĂ: Se poate realiza o programare la arhiva instanţei, alegând ziua şi ora care sunt libere. Altă variantă ar fi programarea la arhivă prin telefon.

Dată concursConcursFişiere concursObservaţii
06.06.2022Concurs ocupare posturi vacante de personal conexANUNT CONCURS PERSONAL CONEX 6-8 IUNIE 2022
15.07.2022Concurs pentru ocupare post vacant personal contractualAnunt concurs 15 iul 2022