Informaţii şi anunţuri

     Apariţia site-ului Tribunalului Buzău şi a instanţelor arondate a constituit o necesitate pentru informarea corectă şi rapidă a celor interesaţi. Acesta se completează cu paginile web ale portalului naţional, unde sunt găzduite şi instanţele Tribunalului Buzău.

     DOSARUL ELECTRONIC, CITAȚII ȘI COMUNICĂRI: Pentru acces la dosarul în format electronic și/sau citații și comunicări este necesar să comunicați instanței adresa de email și numărul de telefon mobil. CEREREA DE ACCES se poate descărca de pe pagina de informații a fiecărei instanțe.

     ȘEDINȚE ONLINE: Informații în timp real cu privire la desfășurarea ședințelor de judecată.

     PROGRAMARE ONLINE ARHIVĂ: Se poate realiza o programare la arhiva instanţei, alegând ziua şi ora care sunt libere. Altă variantă ar fi programarea la arhivă prin telefon.