Informaţii
Judecătoria Pătârlagele


Pentru mai multe informaţii accesaţi Portalul instanţelor de judecată Judecătoria Pătârlagele.


PROGRAMUL INSTANȚEI CU PUBLICUL:

Arhiva: zilnic, 9.00-13.00, diferenţiat după cum urmează:

-În intervalul orar 09:00 – 11:00 vor putea consulta dosarele / obţine relaţii / formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul părţile, reprezentanţii legali/convenţionali (cu excepţia avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor)/ terţe persoane;
§ NOTĂ – în situaţii excepţionale, dacă partea solicită a consulta dosarul împreună cu avocatul, se va încuviinţa această cerere de către preşedintele instanţei sau înlocuitorul acestora;
– În intervalul orar 11:00 – 13:00 vor putea consulta dosarele / obţine relaţii / formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul avocaţii, consilierii juridici şi experţii.

Registratura: zilnic, 9.00-13.00, diferenţiat după cum urmează:

-În intervalul orar 09:00 – 11:00 se va desfăşura programul cu publicul larg;
– În intervalul orar 11:00 – 13:00 vor avea acces pentru a depune cereri / înscrisuri, avocaţii, consilierii juridici şi experţii.

BIROUL DE RELAŢII ŞI INFORMAŢII PUBLICE: programul de lucru cu publicul se va desfăşura de luni până joi, inclusiv , în intervalul orar 09.00-13.00, iar vineri în intervalul orar 12.00-16.00.